BUDOWA DWÓCH PAWILONÓW HANDLOWYCH

Opis Projektu:

Prace budowlane w Bochni wciąż trwają. BUDOWA DWÓCH PAWILONÓW HANDLOWYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 2100 M2 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ, WODNO-KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, C.O. I GAZOWĄ) W BUDYNKU ORAZ POZA OBRYSEM BUDYNKU, OŚWIETLENIEM TERENU, KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ (DOJŚCIA, DROGI DOJAZDOWE, PARKINGI, CHODNIKI, POW. UTWARDZONE POWIERZCHNIA 4500M2), NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: KANALIZACJĄ SANITARNĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM ODPAROWUJĄCYM, BUDOWĄ SŁUPA REKLAMOWEGO – PODŚWIETLONEGO O WYS. DO 12 M WRAZ Z ZASILANIEM W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, ŚCIAN OPOROWYCH I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, ORAZ PRZEBUDOWĄ, ZABEZPIECZENIEM I LIKWIDACJĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Termin Realizacji:

II KWARTAŁ 2021 ROKU

Dodaj komentarz